Werkdruk Rotterdamse lkr en ib in po

Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam een onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp. Eén van de knelpunten betreft de ervaren werkdruk bij leerkrachten en intern begeleiders.

Vanuit het werkveld kreeg het samenwerkingsverband regelmatig het signaal dat er op de Rotterdamse scholen veel werkdruk wordt ervaren vanwege de verzwaring van de problematiek die de leerkracht in de klas aantreft. De samenwerkende scholen binnen PPO Rotterdam besloten om - aanvullend op het onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp - een enquêteonderzoek onder leerkrachten en intern begeleiders in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs uit te zetten. Het doel van het onderzoek was erachter te komen waar de ervaren werkdruk door ontstaat en hoe deze eventueel verminderd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in een infographic, het gehele onderzoek leest u in de onderzoeksrapportage.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven