Loopbaanontwikkeling - onderzoek en praktijk

Hoe kunnen scholen leerlingen en studenten goed ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling? Via verschillende projecten draagt Oberon bij aan de verbetering van loopbaanondersteuning door het combineren van onderzoek en de praktijk.

Zo hebben we voor www.onderwijskennis.nl afgelopen maand een publiekssamenvatting geschreven van beschikbaar onderzoek over wat werkt in loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het voortgezet onderwijs en het mbo. 

In Didactief schrijven we deze maand een artikel over een vmbo en een mbo-school die samen in een ontwerponderzoek een nieuw beroepsoriëntatietraject voor vmbo-leerlingen hebben ontworpen. Er is ook een film gemaakt over dit onderzoek en wij schreven een handreiking over de doorstroom in de beroepskolom. 

Tot slot mochten we in 2021 mochten we een ontwikkelgroep begeleiden die een kwaliteitskader LOB in het mbo heeft opgesteld. Het kwaliteitskader schetst een gedeeld beeld van waar LOB aan zou moeten voldoen en ondersteunt instellingen, opleidingsteams en docenten bij de organisatie daarvan. In het kwaliteitskader is ook uitgewerkt wat loopbaanbegeleiding vraagt van elke mbo-docent betrokken bij de begeleiding van studenten. 

Voor meer informatie over deze of andere projecten rondom loopbaanontwikkeling, neem contact op met Johan Bokdam

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven