Oberon en onderwijssegregatie

Oberon is recent gestart met een aantal projecten rondom onderwijssegregatie. Waar dit onderwerp een decennium geleden vooral in het teken stond van zwarte en witte-scholen (segregatie naar migratie-achtergrond) is er recent meer aandacht voor het perspectief van sociale-economische verschillen tussen van gezinnen waaruit leerlingen komen.

Het funderend onderwijs is weliswaar bij uitstek de plaats waar leerlingen van diverse thuissituaties elkaar kunnen ontmoeten, maar dat gebeurt niet automatisch: woonsegregatie, de vrije schoolkeuze en toelatingsbeleid zorgen (nog steeds) voor verschillen in de mate waarin leerlingen gemengd naar school (kunne) gaan. Oberon doet zowel op landelijk als lokaal niveau onderzoek hiernaar.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven