Werkdrukakkoord po

Schoolteams in het primair onderwijs waren zelf aan zet bij het formuleren van de oorzaken van hun werkdruk en het kiezen van oplossingen daarvoor.

Met de extra middelen is meer personeel aangesteld en daarnaast heeft het gesprek over werkdruk in de teams bijgedragen aan een kritische kijk op de eigen lijst met taken. Voor de evaluatie zijn schoolleiders en personeelsleden van scholen geënquêteerd en zijn casestudies uitgevoerd. Deze evaluatie laat zien dat sinds de invoering van het werkdrukakkoord personeel minder werkdruk bij zichzelf en om zich heen ervaart.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 34
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven