KlankKr8

Welkom op de website van het effectonderzoek naar KlankKr8! Deze website is bedoeld voor deelnemende scholen. Hier zijn de laatste ontwikkelingen rondom het onderzoek, achtergrondartikelen en handige documenten zoals informatiebrieven en lesbrieven te vinden. De website zal de komende tijd verder gevuld worden en via de nieuwsbrief worden scholen op de hoogte gehouden van interessante nieuwe bijdragen op de pagina.


Artikelen

 

Eindeloos grasduinen: Hans en Lyset over data-analyse

 

Aanvullend onderzoek: Houdt KlankKr8 de aandacht vast?

 

De vragenlijsten: jullie input is onmisbaar!

 

 

Onderwijsonderzoekers Hans Luyten en Lyset Rekers van de Universiteit Twente laten je in vogelvlucht zien hoe ze de immense berg data gaan temmen die het onderzoek oplevert. Ze geven een uniek kijkje in de keuken van hun wondere wereld, waar elk cijfer een eigen verhaal vertelt en elke uitkomst, positief of negatief, een nieuwe ontdekking kan betekenen. 

 

De veronderstelling is dat KlankKr8 het leerproces van leerlingen versnelt als ze er geconcentreerd mee spelen. Tegelijkertijd weten we uit onderzoek dat jonge kinderen een korte aandachtspanne hebben. Lukt het deze leerlingen dan wel om de aandacht bij KlankKr8 te houden? Lyset Rekers en Hans Luyten gaan dit met behulp van Face Tracking uitzoeken in een aanvullend onderzoek.

  De informatie uit de vragenlijst is belangrijk voor het onderzoek omdat we zo inzicht krijgen of er verschillen bestaan tussen scholen. Als die verschillen er zijn, kunnen en moeten we hier rekening mee houden in de analyses. Alleen op die manier kunnen we bepalen of KlankKr8 effectief is. Elise de Bree (Universiteit van Amsterdam) legt uit hoe dat zit.
Lees verder...   Lees verder...
  Lees verder...

 

Learning by Popping: spelenderwijs beter leren?

 

Het verhaal achter KlankKr8

   

 

 

 

 

Robbin te Velde (onderzoeker bij Dialogic en lid van het onderzoeks-team van KlankKr8) neemt ons mee op een reis door de evolutie van edutainment, van zijn jeugd met de legendarische Atari spelcomputer tot zijn passie voor het onderzoeken van de relatie tussen spelen en leren. Waarom gebruiken we educatieve computerspellen bij het leren lezen en rekenen? En wat zijn hierbij de uitdagingen?

 

Veel mensen kennen KlankKr8 pas sinds dat het door NRO geselec-teerd werd als kansrijke interven-tie. Maar wat is het verhaal achter deze aanpak en welke ideeën liggen eraan ten grondslag? Wetenschappers Jurgen Tijms en Sebastián Aravena vertellen over het ontstaan van KlankKr8 en over de studies die van invloed zijn geweest op het ontwerp ervan.

   
Lees verder...   Lees verder...    

 


 

Handige documenten

 

Documenten KlankKr8

Handige hulpmiddelen

Testmateriaal

 

Informatiebrief ouders

Informatiebrief scholen

Verwerkersovereenkomst scholen experimentele groep

 

 


Veelgestelde vragen

 

Wat als leerlingen van klas wisselen?

Ook is het geen probleem als leerlingen van klas wisselen. De leerkracht kan dit zelf wijzigen in de KlankKr8 app. Ook hierbij is het voor onze administratie en de vragenlijst van belang dat deze wijziging wordt doorgegeven aan ons via onderzoekklankkr8@oberon.eu.

 

Ontvangen we ook een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek?

Ja, die ontvangen jullie. Via de nieuwsbrief houden we jullie hiervan op de hoogte. Daarnaast sturen we jullie in de zomer van 2024 een schoolrapport met de resultaten op schoolniveau en een gemiddelde van de resultaten van alle deelnemende scholen.

 

Meer veelgestelde vragen...

 


Contact

 

Vragen over het onderzoek?

Als u vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers:

Anniek van den Hurk

Suzanne Gerritsen

onderzoekklankkr8@oberon.eu

 

Klachten over het onderzoek?

Als u klachten heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. Van der Lubbe

r.h.j.vanderlubbe@utwente.nl

 

 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven