Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoekers Anniek van den Hurk en Suzanne Gerritsen via onderzoekklankkr8@oberon.eu. Voor klachten over het onderzoek kunt u contact opnemen met Dhr. Van der Lubbe via r.h.j.vanderlubbe@utwente.nl.

 

Algemeen

Mijn school zit in de controlegroep. Volgend schooljaar gaan de leerlingen uit groep 2 dus pas met KlankKr8 werken. Moet ik dan de toestemmingsformulieren bij de huidige groep 2 leerlingen uitzetten of bij de leerlingen die volgend jaar in de groep 2 zitten? 

De leerlingen die in schooljaar 2023-2024 in groep 2 zitten, doen mee met het onderzoek. D.w.z. dat we van deze leerlingen data ontvangen. Daarom hebben we van deze leerlingen toestemmingsformulieren nodig om deel te nemen aan ons onderzoek. Van de leerlingen die volgend schooljaar (2024-2025) in groep 2 zitten, ontvangen wij geen data. Daarom hebben we van deze leerlingen ook geen toestemmingsformulieren nodig.


De namen van de leerlingen die aan het onderzoek deelnemen worden door jullie in KlankKr8 gezet. Er zijn ook leerlingen die wel met KlankKr8 gaan werken, maar niet deelnemen aan het onderzoek. Is dat dan wel mogelijk?

Ja dat is mogelijk. Leerkrachten kunnen de namen van deze leerlingen zelf toevoegen in KlankKr8. 


Ontvangen we ook een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek?

Ja, die ontvangen jullie. Via de nieuwsbrief houden we jullie hiervan op de hoogte. Daarnaast sturen we jullie in de zomer van 2024 een schoolrapport met de resultaten op schoolniveau en een gemiddelde van de resultaten van alle deelnemende scholen.


 

Bijzonderheden leerlingen

Wat als leerlingen verhuizen of om een andere reden niet meer mee willen/kunnen/mogen doen met het onderzoek?

Het is geen probleem wanneer leerlingen tussentijds stoppen met het onderzoek. Wel is het van belang om dit aan ons door te geven via onderzoekklankkr8@oberon.eu. Zo kunnen wij deze leerlingen verwijderen uit onze data/administratie en hoeft de leerkracht de vragenlijst (zie hierboven) ook niet in te vullen over deze leerlingen.


Ik heb een leerling met TOS in de klas, kan die gewoon meedoen?

Ja, deze leerling kan gewoon meedoen.


Ik heb een leerling in de klas die nog maar net in Nederland is, kan die gewoon meedoen?

Voor deze kinderen is zowel de klassikale als de individuele voormeting niet informatief. Op de scoreformulieren kan worden aangegeven dat de afname niet heeft plaatsgevonden, vermeld daarbij duidelijk de reden. Let op: dit geldt alleen voor leerlingen die minder dan 3 maanden in Nederland zijn.


Wat als leerlingen van klas wisselen?

Ook is het geen probleem als leerlingen van klas wisselen. De leerkracht kan dit zelf wijzigen in de KlankKr8 app. Ook hierbij is het voor onze administratie en de vragenlijst van belang dat deze wijziging wordt doorgegeven aan ons via onderzoekklankkr8@oberon.eu.


Ik heb een leerling die mogelijk volgend jaar gaat overstappen naar een andere school, kan deze leerling gewoon mee doen aan het onderzoek?

Ja, deze leerling kan gewoon meedoen. De data die jullie verzamelen tot het vertrek van de leerling van jullie school gebruiken we, op de nieuwe school stopt de deelname van de leerling.


De kinderen waren al in de groepen geplaatst, maar één leerling stond bij een verkeerde klas. Mag ik die nog wijzigen?

Ja, dit mag je zelf wijzigen. Wel is het voor onze administratie van belang dat je deze wijziging bij ons (onderzoekklankkr8@oberon.eu) doorgeeft. Dit geldt ook voor leerlingen die om welke reden dan ook niet meer deelnemen aan het onderzoek.


 

Het testen

Wij gaan de afname van de benoemsnelheidtesten doen. Er staat in de handleiding dat de laatste kolom de oefenkolom is. Moet deze kolom ook weer meegenomen worden in de test?

Ja, bij de test doe je alle vijf de kolommen, ook de kolom die je al geoefend hebt.


Waar noteer ik de eventuele bijzonderheden tijdens de testafnames?

Wanneer het bijzonderheden over een specifieke leerling betreft kun je ze op het scoreformulier of het testboekje noteren. Wanneer het gaat om de afname als geheel, dan vragen we je om de bijzonderheden op een apart papier te noteren en mee te zenden met het testmateriaal.


Moet ik zelf de testen nakijken?

Nee, dat hoeft niet, dat doen wij voor jullie. Als je de resultaten wilt gebruiken voor je eigen leerlingvolgsysteem, mag je de testen natuurlijk wel zelf nakijken. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.


Mag ik de testresultaten van de leerlingen terugkoppelen aan de ouders?

Ja, dat mag. Bedenk wel dat niet alle resultaten gemakkelijk te duiden zijn voor ouders. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.


Wij doen met meerdere klassen mee aan het onderzoek. Is het mogelijk om de klassen te combineren bij de klassikale afnames?

Het is belangrijk dat de testsituatie zo vertrouwd mogelijk is voor de leerling. Wanneer de afname gebeurt door een onbekende leerkracht in een onbekende setting, kan het zijn dat leerlingen door de spanning andere resultaten laten zien. Bedenk dus wat voor de leerlingen het meest vertrouwd is en doe de afname zoveel mogelijk daarbij aansluitend. Als de leerlingen gewend zijn om met meerdere groepen 2 door elkaar te zitten, en de groepsgrootte is behapbaar voor de leerkracht, dan is het mogelijk om de afnames te combineren.


Moeten de testen door de leerkracht of IB’er worden afgenomen, of mag het ook door een onderwijsassistent worden gedaan?

Het is belangrijk dat de testsituatie zo vertrouwd mogelijk is voor de leerling. Daarom zou de leerkracht de meest logische keuze zijn. Vooral als het gaat om de klassikale afnames (letterkennis, fonologisch bewustzijn, woordenschat).


Waar moet ik het testmateriaal naartoe sturen?

Gebruik hiervoor de retoursticker die is meegezonden met het testmateriaal of zet onderstaand adres duidelijk op de doos:

Oberon BV

Onderzoek KlankKr8

Antwoordnummer 51009

3501 VB Utrecht

Let op: geen postzegels nodig!


 

De KlankKr8-app

Ik heb een activatiecode en klassencode nodig. Waar vind ik die? 

Bij het eerste gebruik van de app word je gevraagd twee QR-codes te scannen: 1) de activatiecode, en 2) de klassencode. Deze QR-codes zijn te vinden in het LeerKr8-portaal.


De app vraagt elke dag opnieuw om de QR-codes te scannen, hoort dat?

In principe hoeft de leerkracht of ib'er alleen bij het eerste gebruik twee QR-codes te scannen: 1) de activatiecode, en 2) de klassencode. Blijft de app er elke keer om vragen? Dan betekent het waarschijnlijk dat jullie leeromgeving vanuit ICT-beheer extra is beveiligd, waardoor om de zoveel tijd gegevens worden gewist. Je kunt een mailtje sturen naar de ontwikkelaars van RID via superkr8@rid.nl. Zij kunnen uitleggen hoe je voor elke leerling een eigen snelkoppeling naar het spelprofiel maakt, zodat ze alsnog gemakkelijk zelf KlankKr8 kunnen opstarten.


 

Naar de KlankKr8-homepage...

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven