Marco Zuidam

Marco is een veelgevraagd OAB/LEA specialist. Zijn hart gaat sneller kloppen als er een vraagstuk op dit vlak ligt waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen gevraagd wordt. Hij zoekt naar wat mensen bindt vanuit de inhoud, en houdt daarbij oog voor wat ze van elkaar mogen verwachten.

Marco is afgestudeerd als sociale wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie heeft hij enkele jaren als beleidsambtenaar bij de gemeente Oud-Beijerland gewerkt bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkelingen (onderwijs, welzijn en zorg). Vervolgens was hij vier jaar onderzoeker bij Research voor Beleid waar hij met name onderzoek uitvoerde op het terrein van welzijn en openbaar bestuur. Sinds 2006 werkt hij als onderzoeker-adviseur bij Oberon. Momenteel is hij senior adviseur/projectleider op het gebied van OAB en LEA.

Marco was en is betrokken bij tientallen trajecten rondom het maken en herijken van het VVE/OAB-beleid. Hij was tussen 2012-2016 betrokken bij de landelijke ondersteuning aan de G33-gemeenten voor de Bestuursafspraken extra middelen OAB. Verder is hij sinds 2014 één van de twee projectleiders van het landelijke ondersteuningstraject GOAB vanuit het Ministerie van OCW aan alle gemeenten in Nederland. Hij schrijft regelmatig handreikingen over OAB-thema’s, zoals resultaatafspraken VVE, de inzet van GOAB-middelen, de opzet van een GOAB-monitor en over OAB in het onderwijs.

Daarnaast heeft Marco in de periode 2006-2012 het landelijke ondersteuningstraject LEA gecoördineerd. Hij heeft vanaf 2006 circa 25 gemeenten begeleid rond het vraagstuk van een nieuwe of herziene LEA, met aandacht voor zowel nieuwe inhoudelijke, gezamenlijk ambities als aanpassing van het bestuurlijk overlegstructuur. 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven