Van School naar Werk, naar een andere benadering

Nu steeds meer jongeren erin slagen hun opleiding met succes af te ronden en het aantal voortijdig schoolverlaters sterk is gedaald, komt er steeds meer aandacht voor de volgende fase in de loopbaan van jongeren: het vinden en behouden van werk.

Het project Van school naar werk is ontstaan tegen de achtergrond van de veranderingen rondom Passend onderwijs, Participatiewet en Jeugdwet, op verzoek van onder meer de ministeries van OCW en SZW, de VNG en de onderwijssectorraden.

Het doel van het project was om manieren te vinden om de verbinding tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten en zorgaanbieders te versterken, om zodoende de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. Daardoor moeten meer jongeren een passende werkplek vinden of, als dat niet haalbaar blijkt, op andere wijze kunnen participeren in de maatschappij. In deze brochure worden de belangrijkste opbrengsten van het project gepresenteerd:

  • Een korte introductie, waarin de analyse, visie en actielijnen zijn uitgezet
  • Vier hoofdstukken, waarin de hoofdthema’s van de aanpak worden toegelicht aan de hand van voorbeelden en praktische adviezen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon Profielfoto 10
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven