Onderzoek naar opleidingsscholen

Dit rapport is een weergave van een onderzoek naar de samenwerking van po besturen met lerarenopleidingen en hoe schoolbestuurders deze samenwerking in de toekomst zien. In het onderzoek was specifiek aandacht voor schoolbesturen die geen onderdeel zijn van een Opleidingsschool

Het onderzoek laat zien dat hoewel deze schoolbestuurders zich verantwoordelijk voelen voor het opleiden van aanstaande leraren zij weinig samenwerken met lerarenopleidingen, terwijl zij dat wel zouden willen. Schoolbestuurders verschillen van mening of in de toekomst alle scholen onderdeel van een opleidingsschool zouden moeten zijn of dat alle studenten worden opgeleid in een opleidingsschool of dat de focus op een beperkt aantal opleidingsscholen zou moeten komen te liggen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven