Monitor en evaluatie pilots arbeidstoeleiding pro, vso entree (2016-2019) regio Utrecht

Scholen en gemeenten in de RMC-regio Utrecht hebben in 2015 afspraken gemaakt over een sluitende en eenduidige aanpak rond de uitstroom van jongeren vanuit pro, vso en de entreeopleidingen naar werk of dagbesteding.  

Oberon evalueert samen met KBA Nijmegen de uitvoering en de resultaten van deze afspraken. Daartoe worden jaarlijks procesevaluaties en cohort-metingen uitgevoerd. De resultaten worden tussentijds gepresenteerd aan de regionale kerngroep en geven handvatten voor verdere afspraken, bijstellingen en verdieping.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven