Topsporttalentscholen VO

De Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo is ingesteld om scholen in het voortgezet onderwijs te faciliteren om sporttalenten met een officiële talentstatus te ondersteunen bij de combinatie van topsport en onderwijs.

De huidige beleidsregel is sinds december 2014 van kracht. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel uitgevoerd. In deze evaluatie besteden we onder meer aandacht aan:

  • de mate waarin Topsporttalentscholen voldoen aan de in de beleidsregel gestelde voorwaarden voor het verstrekken van de licentie;
  • de vormgeving van het onderwijs aan topsportleerlingen;
  • knelpunten die Topsporttalentschool en andere betrokkenen ervaren;
  • argumenten voor de huidige regeling op schoolniveau en tegenargumenten voor een eventuele aanpassing naar een regeling op leerlingniveau.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven