Sportkadermonitor, tussenmeting 2014

Uit de eerste meting van de Sportkadermonitor in 2013 bleek dat de beschikbaarheid van kaderleden een van de meest gevoelde knelpunten was onder kaderleden.

Daarom hebben we op verzoek van NOC*NSF in een tussentijdse meting extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Op basis van de informatie uit deze meting ontstaat een goed beeld van de beweegredenen van sportkaderleden om actief te zijn en te blijven en van de zaken die zij van belang vinden voor de werving van nieuwe kaderleden.

Om te zorgen dat sport leuk is en blijft, besteden veel verenigingen en landelijke organisaties aandacht aan een veilig sportklimaat. Zij willen positief gedrag stimuleren en ongewenst gedrag aanpakken. NOC*NSF en de sportbonden wilden graag weten hoe zij sportkaderleden daarbij kunnen helpen. Daarom hebben wij in opdracht van NOC*NSF een meting uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving van sportkaderleden.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven