Rapport IvhO passend onderwijs

Passend onderwijs is een van de onderwerpen die aan bod komen in De Staat van het onderwijs 2019, het jaarlijkse overzicht van de Inspectie van het Onderwijs over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijs.

Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’. We hebben daarvoor verschillende inspecteurs geïnterviewd die vaak scholen en schoolbesturen bezoeken: po- en vo-inspecteurs, financieel inspecteurs en inspecteurs samenwerkingsverbanden. De inspecteurs schetsten in de interviews een overkoepelend beeld van de inzichten en ervaringen die ze bij hun bezoeken opdeden.

Op basis van de ervaringen van de inspecteurs en een aanvullende analyse van een aantal actuele onderzoeken naar kwaliteitszorg, geven we in het onderzoeksrapport een beeld van de verschillen in het ondersteuningsaanbod binnen en tussen de samenwerkingsverbanden. Het blijkt dat het zicht van de inspecteurs beperkt is, dat komt deels doordat de beschrijving van de (basis)ondersteuning in documenten zoals het schoolondersteuningsprofiel of het ondersteuningsplan niet altijd helder is en ook kan verschillen van de praktijk. De inspecteurs zien verschillen tussen samenwerkingsverbanden en binnen samenwerkingsverbanden betreft het ondersteuningsaanbod. Ook onderzochten we de ontwikkeling van kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden. Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteitszorg binnen veel samenwerkingsverbanden nog niet op orde, maar dat er wel een positieve ontwikkeling zichtbaar is. Tot slot zagen we dat het lerend vermogen van de samenwerkingsverbanden toeneemt, maar dat het vergroten hiervan nog wel wenselijk is.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven