Evaluatie pilot extra ondersteuning swv Zuid-holland-west

Het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) heeft tijdens een tweejarige pilot (schooljaren 2016/17 en 2017/18) een nieuwe systematiek uitgeprobeerd voor de financiering van extra ondersteuning. 

Scholen dienen voortaan geen aanvragen meer in voor arrangementen, maar krijgen aan het begin van het schooljaar een totaalbudget toegekend. Dit zou ertoe moeten leiden dat een groter aantal leerlingen profiteert van de extra ondersteuning en dat deze sneller georganiseerd zou kunnen worden. Verder zou hierdoor een eerlijker verdeling van middelen moeten ontstaan.
 
Aan de pilot is deelgenomen door veertien scholen voor voortgezet onderwijs. De samenstelling van de groep pilotscholen is gevarieerd wat betreft het onderwijsaanbod, van praktijk­onderwijs tot gymnasia. De pilot is geëvalueerd als onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs, dat wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De evaluatie is een zogenaamd praktijkgericht onderzoek, bedoeld om vragen te onderzoeken uit de onderwijspraktijk.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven