Notitie Duurzaam Onderwijs

Onder de noemer #Onderwijs 2032 is momenteel een brede maatschappelijke dialoog gaande over de toekomst van het onderwijs.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Oberon een consultatieronde gehouden in het onderwijs en kinderopvang, naar het thema duurzaamheid: wat wordt er nu aan gedaan, hoe ziet het toekomstbeeld eruit en wat is daarvoor nodig. De uitkomsten zijn weergegeven in een korte notitie.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven