Onderwijszorgarrangementen in het speciaal onderwijs in Rijnmond

Onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs in Rijnmond - Onderzoek naar leerlingstromen en de meerwaarde van samenwerking in de regio (2017)

De verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs is in Rijnmond een lokale aangelegenheid. In de regio Rijnmond maken vijftien gemeenten daarover afspraken met twaalf samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een belangrijk onderdeel van die afspraken betreft de vormgeving van onderwijs-zorgarrangementen (oza’s) in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Oza’s zijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om aan leren toe te komen. Het gaat daarbij om een combinatie van onderwijs en specialistische zorg vanuit de jeugdhulp. Dat vraagt om een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis (één-kind-één-plan) en een goede verbinding tussen de ondersteuning die scholen bieden en de zorg die vanuit de wijkteams en jeugdhulp wordt geboden.

Onderwijs-zorgarrangementen zijn met name relevant voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische beperkingen geen (volledig) onderwijsprogramma kunnen volgen of jeugdhulp in de school nodig hebben om onderwijsdeelname mogelijk te maken. In de regio Rijnmond is er een aanzienlijk aantal scholen in cluster 3 en 4 dat in dit verband een regiofunctie vervult.

Oberon heeft de leerlingstromen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Rijnmond in kaart gebracht. Waar gaan (v)so-leerlingen uit de verschillende gemeenten heen? En waar komen de leerlingen op de (v)so-scholen in de verschillende gemeenten vandaan? Op basis van de leerlingstromen heeft Oberon gekeken wat de noodzaak en meerwaarde is van regionale samenwerking rondom onderwijs-zorgarrangementen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De uitkomsten zijn te vinden in de rapportage.

 

Reactie Ron van Zon, Senior beleidsadviseur gemeente Capelle aan den IJssel:

"De overleggen tussen gemeenten en schoolbesturen hebben op een prettige, open manier plaatsvonden en de opgeleverde overzichten van leerlingenstromen zijn inzichtelijk en daarmee bruikbaar."

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven