Broedplaatsen voor kansrijke onderwijsinnovatie

Netwerken van schoolleiders stimuleren en versnellen innovatie in scholen. In 2017 is gestart met onderzoek naar de wijze waarop het ministerie van OCW zich kan verhouden tot (regionale) netwerken van scholen en schoolleiders in het vo.

Een pilotonderzoek (Bokdam en Weijers 2018) in combinatie met een literatuurverkenning (Hooge et al. 2017) leidde tot inzichten over de mogelijke relaties tussen netwerken van schoolleiders en OCW en de omstandigheden waaronder netwerken goed hun doelen kunnen bereiken.

De vraag is hoe deze inzichten in de praktijk vorm kunnen krijgen. Een van de mogelijkheden is het actief leggen van verbindingen met andere netwerken, stelselpartijen (zoals OCW, inspectie en sectororganisaties) en wetenschappers, als schakels bij het uitdenken en mogelijk maken van innovaties. Die verbindingen zijn voor netwerken zelf lang niet altijd makkelijk tot stand te brengen, terwijl ervaren en reële belemmeringen vanuit het stelsel gewenste innovaties wel in de weg kunnen zitten.

Oberon heeft met ondersteuning van het NRO en het ministerie van OCW in een handelingsonderzoek een dergelijke stimulerende ondersteuning voor netwerken van schoolleiders in de praktijk gebracht onder de titel ‘Broedplaatsen voor kansrijke onderwijsinnovaties’ in het voortgezet onderwijs. Deze notitie beschrijft de uitvoering, opbrengsten en lessen van deze broedplaatsaanpak.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven