De positie van ouders in Passend Onderwijs

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet passend onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze stelselwijziging voor ouders?

Op basis van meerdere onderzoeken uit de landelijke Evaluatie Passend Onderwijs hebben onderzoekers Pauline van Eck en Rianne Exalto een samenvattend artikel geschreven over de positie van ouders binnen passend onderwijs. Dit artikel is in november 2019 gepubliceerd in PO-Magazine (jaargang 7, nummer 5).

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven