Leren met en van elkaar

In de sectorakkoorden zijn de begrippen professionele leergemeenschappen, professionele cultuur, professionele ruimte en de lerende organisatie veelvuldig te lezen.

Ze worden in relatie gebracht tot professionalisering en het optimaliseren van de kwaliteit van leraren, en daarmee het onderwijs.

In een professionele leergemeenschap (PLG) in school hebben docenten optimale ruimte om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. In een PLG gaat het om “the power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and organizations” (Lasker, Weiss & Miller, 2001). Feitelijk gaat het om de toegevoegde waarde van het feit dat individuen in een groep samenwerken. Daarbij is het voor het optimaal benutten van het leerpotentieel van een PLG van groot belang dat de ‘spelers’ zelf eigenaar zijn van hun leerproces en je deze omgevingen als buitenstaander wel kan ‘cultiveren’ maar niet ‘creëren’

Oberon heeft zowel onderzoek uitgevoerd naar de professionele leergemeenschappen als de professionele leercultuur. In het onderzoek ‘Leren van en met elkaar’ is de professionele leercultuur in VO-scholen bekeken. Gekeken is naar ambities die scholen hebben en welke factoren condities bij een professionele leercultuur een rol spelen. Behalve het rapport dat u kunt downloaden, is er ook een artikel beschikbaar.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven