Handreiking gebruik van doorstroomdata

Eén van de kerntaken van het voortgezet onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen op een passende plek terechtkomen in het vervolgonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs bereiden leerlingen daarom zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs.

Maar als de leerlingen eenmaal de overstap gemaakt hebben naar het vervolgonderwijs, zijn zij vaak uit beeld. Daarom zijn er steeds meer scholen die doorstroomdata gebruiken om zicht te houden op hoe het hun leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. In opdracht van de VO-raad heeft Oberon pilots en leernetwerken begeleid, waarin scholen aan de slag zijn gegaan met doorstroomdata. Wilt u zelf ook aan de slag dan kan de handreiking behulpzaam zijn.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven