Ouderbetrokkenheid Krimpenerwaard

Om na te gaan of ouders worden betrokken bij de taal- en bredere ontwikkeling van hun kind heeft de gemeente Krimpenerwaard onderzoeks- en adviesbureau Oberon in 2019 gevraagd daar onderzoek naar te doen. 

Dit onderzoek moest inzicht geven in het huidige aanbod ouderbetrokkenheid bij de verschillende voorschoolse voorzieningen in de gemeente en de ervaringen van de ouders met dit aanbod. Het onderzoek diende als 0-meting om na te gaan hoe de gemeente verder kan gaan met de geformuleerde ambities.

Uit het onderzoek bleek dat alle voorschoolse voorzieningen in de gemeente Krimpenerwaard een gericht ouderbeleid voeren. Ze hebben een visie op het aanbieden van activiteiten met als doel het stimuleren en vergroten van de ouderbetrokkenheid. De voorschoolse voorzieningen bieden diverse ouderactiviteiten aan en de ouders maken hier in het algemeen goed gebruik van.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 10
Oberon Profielfoto 22
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven