Marktonderzoek formatief evalueren

Formatief evalueren is een cyclisch proces van feed-up, feedback en feedforward. Dit proces heeft als doel het leren door leerlingen te bevorderen en/of onderwijsactiviteiten aan te passen.

Een onderzoek naar vraag en aanbod

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon samen met de Universiteit Twente/RCEC een marktonderzoek naar formatief evalueren in het voortgezet onderwijs uitgevoerd.

Aan de vraagzijde hebben we in beeld gebracht wat de huidige stand van zaken van formatief evalueren op scholen is, welke vraag naar instrumenten scholen hebben en welke belemmeringen zij ervaren in het huidige aanbod. Aan de aanbodzijde hebben we gekeken naar instrumenten en interventies die beschikbaar zijn voor formatief evalueren. Overkoepelend is onderzocht of er sprake is van een match tussen vraag en aanbod. Alle resultaten kunt u lezen in de rapportage.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven