De schooladviezenvergelijker

Bent u benieuwd hoe de schooladviezen die in uw gemeente worden gegeven zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten? Of welke scholen (ondanks hun leerlingpopulatie) structureel hoog weten te scoren? Hiervoor heeft Oberon de interactieve tool ‘De Schooladviezenvergelijker’ ontwikkeld.

Met de Schooladviezenvergelijker kan de schooladviezenverdeling van gemeenten worden vergeleken met de verdeling van gemeenten met een vergelijkbare grootte en percentage gewichtenleerlingen. Ook is het mogelijk om scholen te vergelijken binnen een gemeente. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe vergelijkbare gemeenten en scholen scoren ten opzichte van elkaar. De achterliggende data voor deze tool hebben betrekking op het schooljaar 2016/17 en zijn publiek beschikbaar gesteld door DUO.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 22
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven