Wendy de Geus

Wendy de Geus studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op het onderwerp functionele leesvaardigheid.

Wendy de Geus (1964) studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op het onderwerp functionele leesvaardigheid. Daarna maakte ze de switch van de wetenschap naar het beleidsonderzoek. Eerst als onderzoeker bij het SchoolAdviesCentrum Utrecht en vanaf 1997 bij Oberon. Wendy is mede-oprichter en -eigenaar van Oberon.

Wendy werkt aan projecten op het terrein van gelijke kansen, lokaal onderwijs(achterstanden)beleid, en monitoring en evaluatie van beleid. Projecten betreffen onderzoeken en ondersteuningstrajecten, zowel op landelijk als lokaal niveau.  

In de loop der jaren heeft Wendy vele kleine en grote gemeenten ondersteund bij de vormgeving van onderwijs- en jeugdbeleid. Tevens was zij projectleider van grootschalige ondersteuningsprojecten van OCW op het terrein van onderwijsachterstanden, gericht op gemeenten en op scholen en schoolbesturen.   Onderzoeksonderwerpen hebben vaak een link met onderwijsachterstanden en met innovatieve aanpakken. Voorbeelden zijn kwaliteitsverbetering VE, schaduwonderwijs, lerarentekort, publiek-private samenwerking, andere onderwijstijden, en werkplaatsen onderwijsonderzoek.

 

 

Uitgelicht 

 

Wendy De Geus8089

In gesprek met Wendy de Geus over het onderzoek Schaduwonderwijs

Steeds meer ouders kopen bijles of andere onderwijs- ondersteuning in voor hun schoolgaande kinderen. Hoewel dit verschijnsel momenteel veel aandacht krijgt in de media, is het niet nieuw. Wendy de Geus deed in 2017 en 2019 al onderzoek naar de landelijke stand van zaken rond schaduwonderwijs.

Lees het interview hier
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven