Sanne de Vries

Dr. Sanne de Vries is afgestudeerd in de masterrichtingen Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (2007) en Criminologie (2008). In 2016 promoveerde zij op onderzoek naar de effectiviteit van preventieve justitiële jeugdinterventies.

Na haar promotieonderzoek werkte zij aan diverse wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeksprojecten, o.a. in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Leger des Heils (Jeugdbescherming). Sanne heeft diverse artikelen, zoals systematische reviews, over onderzoeksresultaten voor praktijkprofessionals, studenten en wetenschappers geschreven.

Verder heeft zij als docent en coördinator werkgroepen en colleges verzorgd bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij als beleidsadviseur bij Stichting Halt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de interventies van Halt, o.a. door de uitvoering van erkenningstrajecten bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Sinds 2022 werkt Sanne bij Oberon en richt zij zich op de verbinding tussen (jeugd)zorg en onderwijs.

Expertises: preventie, werkzaamheid van interventies, professionalisering, programma-integriteit, risico- en beschermende factoren, ouderbetrokkenheid, jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven