Aafke Victoor

Aafke Victoor heeft toegepaste cognitieve psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waarna zij is gepromoveerd op het onderwerp keuzes maken in de zorg. Later heeft zij nog de master Educational Needs afgerond.

Tijdens haar studie en loopbaan heeft Aafke veel ervaring opgedaan met het doen van verschillende soorten onderzoek, zoals kwantitatief en kwalitatief onderzoek, literatuuronderzoek en beleidsevaluaties. Eerst in de gezondheidszorg, en later in het onderwijs. Doordat zij ook de master Educational Needs voltooid heeft, met de focus op het begeleiden van leerlingen die vastlopen in het onderwijs, heeft zij praktijkervaring in het onderwijs opgedaan. Zo werkte Aafke als remedial teacher, zowel binnen een school, waar zij voornamelijk hoogbegaafde leerlingen begeleidde, als binnen een praktijk, waar zij allerlei kinderen met leerproblemen onderzocht en begeleidde.
Aafke werkt sinds september 2023 bij Oberon en is op dit moment binnen verschillende thema’s werkzaam: passend onderwijs, kiezen voor techniek, de aansluiting tussen zorg en onderwijs.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven