Kennisnetwerken in het onderwijs: wat levert het op?

Kennisnetwerken in het onderwijs: wat zijn de randvoorwaarden en wat levert het op? Onze onderzoekers Ditte Lockhorst en Johan Bokdam werkten voor Onderwijskennis.nl aan de realisatie van de nieuwe themapagina Werken en leren in externe netwerken vol inzichten, handvatten, antwoorden op praktijkvragen en tips voor het opstarten of werken in een extern netwerk in het po, vo en mbo.

Steeds meer scholen nemen deel aan netwerken. Het is een manier om informatie uit te wisselen, middelen te delen en activiteiten aan elkaar te verbinden. Het is lastig te zeggen wat de precieze opbrengsten van deelname aan een netwerk zijn op bijvoorbeeld leerresultaten van leerlingen. Dat komt omdat er veel factoren zijn die hier invloed op hebben. De opbrengsten die deelnemers noemen gaan voornamelijk over hun ervaring wat betreft het functioneren van de netwerken en de opbrengsten hiervan voor henzelf en voor de school. Denk bijvoorbeeld aan het verwerven van nieuwe inzichten door samenwerken en reflecteren met partners uit het netwerk en het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsrelaties.

Belangrijk om te realiseren is dat samenwerking met externe (onderwijs)professionals niet automatisch leidt tot collectief leren of een meerwaarde voor een schoolteam. Er zijn randvoorwaarden die eraan bijdragen dat de samenwerkingsdoelen worden behaald en er sprake is van een effectief netwerk.

 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven