Advies Onderwijsraad over schaduwonderwijs

In het nieuwste advies van de Onderwijsraad wordt veelvuldig geciteerd uit eerder onderzoek dat Oberon samen met SEO Economisch Onderzoek verrichte naar aanvullend onderwijs in de po en vo.  

Als een van de onderliggende studies voor het nu uitgebrachte advies heeft Oberon in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo. Dit rapport is nu openbaar geworden. 

Bij vragen over dit onderzoek of de eerdere onderzoeken naar schaduwonderwijs kunt u contact opnemen met Wendy de Geus

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven