In gesprek met Angela de Jong

‘Elke dag samen een beetje beter’ is het motto van de aanpak leerKRACHT. Er werken inmiddels al meer dan duizend schoolteams met de bordsessies, de lesbezoeken en de gezamenlijke lesontwerpen die bij het programma horen. Oberonner Angela de Jong is sinds 2017 bezig met een onderzoek naar leerKRACHT en hoopt er medio 2022 op te promoveren.

Raad je op basis van jullie onderzoeksresultaten scholen aan om deel te nemen aan leerKRACHT?

“De aanpak is zeker een interessant middel voor scholen om meer samenwerking in het team op gang te brengen. Maar de resultaten van ons onderzoek laten zien dat er wel een paar voorwaarden zijn om van tevoren rekening mee te houden. LeerKRACHT wordt bijvoorbeeld pas echt succesvol als de schoolleider een stimulerende rol speelt en voldoende tijd inplant – zowel voor zichzelf als voor de leerkrachten. Het is nodig dat er op school een aanjager wordt benoemd, die alles goed regelt en afspraken inplant. Ook blijkt dat op scholen met een veilige cultuur meer veranderingen tot stand komen. Het is mooi om te zien dat Stichting leerKRACHT dit soort inzichten nu ook toepast bij het verbeteren van hun aanpak.” 

Wat is volgens jou het meeste werkzame element van de leerKRACHT-aanpak?

“De bordsessie is het populairste onderdeel van leerKRACHT. Op bijna alle scholen staan regelmatig leraren en schoolleiders voor hun verbeterbord en bespreken in een kwartier ‘wat is ons doel en wat zijn onze acties om dat doel te bereiken’? Die bordsessies werken als een soort katalysator. Ze leiden ertoe dat de teams ook de andere leerKRACHT-instrumenten sneller oppakken, zoals de lesbezoeken en gezamenlijk lessen ontwerpen.”   

Hoe is het om bij Oberon te promoveren?

“Heel afwisselend! Ik heb een werkplek bij Oberon, maar één dag in de week ben ik ook op de Universiteit Utrecht te vinden. Daar kan ik overleggen over m’n onderzoek met andere promovendi en onderzoekers. Daarnaast blijf ik aangehaakt bij Oberon doordat ik steeds één dag in de week aan andere projecten ben blijven werken. Vaak zijn dat projecten die ook te maken hebben met professionalisering van leraren en schoolleiderschap. Zo blijf ik wetenschap en praktijk combineren en dat was precies mijn bedoeling toen ik aan dit onderzoek begon.”

 

Wil je Angela nog meer vragen? Neem contact op met Angela.

Tekst: Marleen Kieft

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven