Samen Resultaatafspraken vroegschoolse educatie maken, 2014

Begin 2014 constateerde het Ministerie van OCW dat veel gemeenten en schoolbesturen PO moeite hadden met het formuleren van de sinds 2010 wettelijk verplichte resultaatafspraken vroegschoolse educatie.

Oberon schreef daarom in opdracht van het Ministerie een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen om de resultaatafspraken stapsgewijs gezamenlijk op te stellen en te monitoren.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven