GOAB

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor een aanbod aan peuters met risico op een onderwijsachterstand en voor een goede doorgeleiding naar het basisonderwijs. Dit is onderdeel van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor een aanbod aan peuters, is het basisonderwijs vanaf 4-jarige leeftijd verantwoordelijk om ontwikkelingsachterstanden aan te pakken. Wel kunnen gemeenten aanvullend ondersteunen. Voor de uitvoering van het GOAB krijgen gemeenten een specifieke uitkering van het Rijk. 

De corona-uitbraak heeft duidelijk blootgelegd dat kinderen zonder educatieve begeleiding snel een (taal)achterstand kunnen oplopen. De aandacht voor het bestrijden van onderwijsachterstanden is door Corona nog urgenter geworden. Er wordt in 2021 een Nationaal Onderwijs Programma ontwikkeld en uitgerold om de opgelopen achterstand in te lopen. Ook het GOAB heeft hier een rol in.  

Wat biedt Oberon? 

Oberon heeft jarenlange ervaring met advies en onderzoek op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid, in zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten. Wij hebben veel expertise op het vlak van: 

  • voor- en vroegschoolse educatie (VVE), waaronder het schrijven van een nieuw VVE-beleidsplan, nieuwe subsidieregeling VVE, maken of uitvoeren van resultaatafspraken of het begeleiden van werkgroepen/stuurgroepen VVE; 
  • onderwijstijdverlenging (opzetten en doorontwikkelen van schakelklassen, verlengde schooldag, zomerscholen); 
  • bestuurlijk overleg over onderwijsachterstandenbeleid (LEA); 
  • het vergroten van ouderbetrokkenheid bij VVE 
  • monitoring en evaluatie van het GOAB. 

Oberon is coördinator van het landelijke ondersteuningstraject GOAB voor alle gemeenten en VE-aanbieders. In deze rol stemmen we beleidsontwikkelingen rond GOAB af met het Ministerie, begeleiden we kenniskringen en schrijven tal van handreikingen over thema’s van het brede GOAB. Ten tweede voeren we samen met anderen in opdracht van NRO het Implementatieonderzoek GOAB uit, waarbij we monitoren hoe onder meer de 960-uur Voorschoolse Educatie in Nederland geïmplementeerd is. Ten derde is Oberon nauw betrokken bij het werkplaatsenonderzoek rond OAB in het onderwijs en kunnen we op lokaal niveau op dit vlak ook ondersteuning bieden.  

In het recente verleden ondersteunden wij het gemeentelijk onderwijsbeleid in onder meer: Haarlem, Zandvoort, Waalwijk, Roosendaal, Zaanstad, Ouder-Amstel, Geertruidenberg, Papendrecht, Woensdrecht, Hardenberg, Gouda, Zaltbommel en Pijnacker-Nootdorp. 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 06
Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven