Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Oberon gaat met KBA en Kohnstamm de nieuwe systematiek voor het stichten van nieuwe scholen en schoolvestigingen monitoren en evalueren.

Sinds kort is, door de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, het voor nieuwe toetreders eenvoudiger geworden om een nieuwe school te starten. Tegelijkertijd is er al vanaf de planvorming toezicht op de (te verwachten) onderwijskwaliteit. In de eerste ronde hebben zich ongeveer 100 initiatieven gemeld. Die zijn nu nog voornamelijk druk bezig met het verzamelen van voldoende ouderverklaringen. In de komende 5 jaar zullen we deze initiatieven volgen om te kijken hoe de nieuwe scholen zich ontwikkelen en welke gevolgen dit alles heeft voor leerlingstromen, segregatie, gelijke kansen, doelmatigheid en meer.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven