Aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2021

In 2018 heeft Oberon als onderdeel van de evaluatie passend onderwijs een landelijk beeld geschetst van de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten waren toen nog aan het wennen aan hun nieuwe taken die zij vanuit de decentralisaties in 2014/15 kregen. Ondertussen heeft de aansluiting onderwijs-jeugdhulp steeds meer aandacht gekregen en zijn partijen lokaal en regionaal aan het werk gegaan om de verbinding te versterken.

Hoewel er veel aandacht is voor de aansluiting en partijen en professionals hard werken om verbindingen te leggen, is de voortgang in de beleving van de betrokkenen vooralsnog beperkt. De tevredenheid over de aansluiting is gestagneerd. De knelpunten in de samenwerking blijken hardnekkig en zijn nog niet opgelost. Tegelijkertijd zien scholen, jeugdhulpaanbieders, gemeenten, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen veel mogelijkheden om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. Kansen liggen onder andere in een goede vertaling van beleid naar praktijk, heldere financiële afspraken, datagedreven werken, betrekken van ouders en leerlingen, interdisciplinair werken, ruimte voor flexibiliteit en verantwoording vanuit vertrouwen.

Dit onderzoek brengt de stand van het land anno 2021 in beeld en richt zich op werkzame factoren, verschijningsvormen en kansen voor versterking voor uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Het onderzoek is in opdracht van de G4 samenwerkingsverbanden passend onderwijs, mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van OCW.

De onderzoeksuitkomsten worden beschreven in het rapport en de factsheet. De thema’s uit het onderzoek hebben we verder uitgewerkt in een praktische handreiking voor samenwerkingsverbanden, gemeenten en andere partijen. In de handreiking zijn concrete handvaten te vinden om de verbinding onderwijs-jeugdhulp te versterken.

Verder lezen

De uitkomsten van het vorige onderzoek in 2018 zijn hier te lezen.
In 2019 schreven Marjolein Bomhof en Miriam Walraven een artikel over de aansluiting onderwijs en jeugdhulp in het vakblad LBBO, Beter Begeleiden Magazine. Lees hier het artikel.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 01
Oberon Profielfoto 14.1
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven