Vervolgonderzoek Canon van Nederland

In 2006-2007 werd de cultuurhistorische Canon van Nederland geïntroduceerd. Deze Canon telt 50 vensters: belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien.

Inmiddels is de Canon opgenomen in (geschiedenis)methodes en in de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Nu, ruim tien jaar na de introductie van de Canon, willen de stichting entoen.nu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap graag weten hoe de Canon in het onderwijs gebruikt en gewaardeerd wordt. Daarom nodigen wij u uit een korte digitale vragenlijst in te vullen.
 
→ Klik hier voor de vragenlijst voor het primair onderwijs.
 

→ Klik hier voor de vragenlijst voor het voortgezet onderwijs.

Wie kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Iedere betrokkene die in het primair en voortgezet onderwijs op de hoogte is van het gebruik van de cultuurhistorische Canon van Nederland op hun school.

Win een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum

Als u de vragenlijst invult, maakt u kans op een bezoek inclusief vervoer met uw klas aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar u onder andere de interactieve tentoonstelling over de Canon van Nederland kunt bekijken.
 
Het invullen duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. Alle ingevulde gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in alleen dit onderzoek. Heeft u vragen over de vragenlijst, neem dan contact op met Michael Buynsters (mbuynsters@oberon.eu).
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
 
Hubert Slings (Directeur stichting entoen.nu)
Marleen Kieft (Projectleider Canononderzoek, Oberon)
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven