Impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

Oberon is vanaf september 2020 tot februari 2025 betrokken bij het impactonderzoek naar interventies voor (hoog)begaafdheid in het Passend Onderwijs. Oberon is naast de Radboud Universiteit Nijmegen, het Kohnstamm Instituut en de Universiteit Utrecht één van de aanvragers van het impactonderzoek.

Wat?

Het impactonderzoek betreft een verdiepend onderzoek naar de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs’. Deze subsidieregeling heeft als doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. De meerderheid van de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs heeft een subsidieplan ingediend en een subsidie toegekend gekregen om dit dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod in te richten.

Het doel van het impactonderzoek is het ontwikkelen van kennis over een dekkend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen. Dit wordt gedaan door het meten van de impact van activiteiten in het onderwijs voor begaafden (interventies) in het kader van de subsidieregeling van OCW. Onderzoeksvragen betreffen:

  1. De werkzame mechanismen van interventies;
  2. De condities waaronder deze mechanismen wel of niet werken;
  3. Het effect van de interventies op de uitkomstmaten (ontwikkeling van mogelijk begaafde leerlingen, het onderwijs- en ondersteuningsaanbod, expertiseontwikkeling van professionals en de samenwerking tussen actoren rond de leerling).

Hoe?

Een mixed-method onderzoek wordt ingezet voor het verzamelen, analyseren en integreren van informatie van leerlingen en van actoren rond deze leerlingen in beleid, onderwijs en familie. Een systemisch perspectief is als algemeen thema genomen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in vijf subthema’s:

  1. Identificatie van begaafde leerlingen en hun ontwikkelbehoeften
  2. Aanpassingen in het onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen
  3. Inzet van gecombineerde expertise in complexe situaties
  4. Organisatieperspectief op begaafdheid in passend onderwijs
  5. Ontwikkeling van expertise van professionals

Naast het impactonderzoek voert Oberon ook het monitoronderzoek (hoog)begaafdheid uit in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit (2019 – 2023). In het monitoringsonderzoek wordt er een landelijk beeld geschetst van de inhoud van de subsidieplannen van samenwerkingsverbanden, de realisatie van de plannen, en de borging op lange termijn. 

Consortium

Het consortium dat het impactonderzoek gaat uitvoeren bestaat uit experts op het gebied van begaafdheidsonderwijs, passend onderwijs, interventie-onderzoek en alle leden van het Monitoronderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Marjolijn van Weerdenburg (Radboud Universiteit Nijmegen). Het consortium bestaat verder uit Dr. Miriam Walraven (Oberon), Dr. Lisette Hornstra (Universiteit Utrecht), Drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut), Dr. Lianne Hoogeveen (RU-RATIO), Dr. Isabelle Diepstraten (Fontys), Dr. Trudie Schils (Maastricht University), Prof. dr. Evelyn Kroesbergen (RU-RATIO), Prof. dr. Anouke Bakx (RU/Fontys), Annelies van der Lee, MA (Expertisecentrum Nederlands), Drs. Marian Bruggink (Expertisecentrum Nederlands), Desirée Weijers, MSc (Kohnstamm instituut), Dr. Eveline Schoevers (Oberon), Prof. dr. Eliane Segers (Expertisecentrum Nederlands), Dr. Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands) & Drs. Djoerd de Graaf (SEO).

 

Lees hier het NRO-bericht 'Subsidie voor Impactonderzoek Begaafdheid in passend onderwijs'

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon Profielfoto 27.2
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven