Evaluatie onderwijszorg in Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) is de onderwijszorg vanwege de schaalgrootte anders georganiseerd dan in Europees Nederland.

Er is geen sprake van (voortgezet) speciaal onderwijs zoals dat in Europees Nederland bestaat. De tweedelijns onderwijszorg wordt, sinds de staatsrechtelijke wijziging in 2010, verzorgd door de daarvoor ingerichte Expertisecentra Onderwijszorg.

Oberon heeft, in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, de onderwijszorg in Caribisch Nederland geëvalueerd. Op 3 juli 2020 informeerde minister Slob (OCW) de Tweede Kamer over de bevindingen uit de evaluatie: de onderwijszorg in Caribisch Nederland is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar het huidige aanbod is voor sommige leerlingen nog onvoldoende. Specialistische voorzieningen ontbreken en er is een tekort aan capaciteit en expertise. Ook is versterking nodig van de aansluiting tussen onderwijszorg en jeugdhulp/-zorg. Minister Slob presenteerde de Tweede Kamer de vervolgstappen die het ministerie van OCW wil zetten om de onderwijszorg in Caribisch Nederland verder te versterken.

Benieuwd naar de bevindingen uit het evaluatieonderzoek? Lees hier het evaluatierapport.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 14.1
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven