Afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Oberon in samenwerking met de Universiteit Twente de evaluatie uit van de Wet Eindtoetsing PO.

Als aanvulling op deze evaluatie hebben we onderzocht welke afspraken scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs maken. We hebben daarbij gekeken naar afspraken over de advisering, over toelating en plaatsing en over onderwijskundig rapport. We hebben hiervoor plaatsingswijzers geanalyseerd en verdiepende interviews gehouden. In deze publicatie kunt u de resultaten van het onderzoek lezen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven