Webinar Onderwijskansen: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Verwachtingen die je als leerkracht (onbewust) van leerlingen hebt, kunnen leerprestaties beïnvloeden. Hoe word je je van de verwachtingen en de invloed ervan op leerprestaties bewust en hoe kan je hiermee actief aan de slag in de klas en binnen het schoolteam?

Op maandagavond 26 september gaan onderzoeker Linda van den Bergh en intern begeleider Marike Timmermans hierover in gesprek tijdens een interactieve webinar. Eerder schreven zij beiden mee aan de leidraad met aanbevelingen die hierover verscheen. Heb je een vraag aan de auteurs of wil je meer weten over het onderwerp? Zorg dat je erbij bent!

Inschrijven kun je via de volgende link: https://metmotion.webinargeek.com/onderwijskansen-onderwijs-vanuit-hoge-verwachtingen

 

Het programma Onderwijskansen, en dus ook deze webinar, maakt deel uit van een breder Research & Development-programma dat is gericht op het vergroten van kennis over effectieve onderwijsachterstandenbestrijding. Scholen kunnen hiermee gefundeerde beslissingen nemen voor de vermindering of preventie van onderwijsachterstanden.

Het Research & Development-programma omvat meerdere onderzoeksprojecten waarin nieuwe kennis wordt gegenereerd. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking tussen het NRO, de PO-Raad en het ministerie van OCW. Oberon vormt samen met Sardes, Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen het regieteam. Ben je benieuwd naar de verzamelde nieuwe en bestaande kennis uit onderzoek? Neem dan een kijkje op de volgende website: https://www.onderwijskennis.nl/themas/onderwijskansen Hier vind je kennis en praktische handvatten.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven