Cursus gemeentelijk onderwijsbeleid

De cursus onderwijsbeleid geeft gemeenteambtenaren zicht op de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente in het brede onderwijsdomein. Het gaat bijvoorbeeld over de rol en taken van de gemeente bij voortijdig schoolverlaters en thuiszitters, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting, en bij voorschoolse educatie en volwassen educatie.

De cursus beantwoordt vragen als:
- Welke wettelijke onderwijstaken hebben wij als gemeente?
- Wat zijn nieuw landelijke en lokale ontwikkelingen op onderwijsgebied?
- Wat is onze gezamenlijke agenda (onderwijs-zorg-jeugd, LEA, REA) voor de komende jaren?
- Hoe komen wij tot goede afspraken met schoolbesturen en overige betrokken partijen?
- Hoe positioneren wij ons als gemeente? Waar hebben wij een sturende rol, en wanneer een meer volgende rol?

Na het volgen van de basiscursus heb je als ambtenaar een goed beeld van de (actuele) ontwikkelingen in het sociale domein rond onderwijsbeleid en beschik over de benodigde basiskennis om je rol goed te kunnen vervullen.

Kosten, tijdsinvestering en datum 
De cursus duurt een dag. Voorafgaand sturen we (een beperkte hoeveelheid) leeswerk toe. Tijdens de cursus werken we met opdrachten en staan vooral kennisdeling en uitwisseling onderling centraal. We behandelen specifieke (leer)vragen van de deelnemers, die zij van te voren toesturen.

De kosten bedragen € 495 per persoon voor de digitale variant en € 595 (inclusief lunch) als deze plaatsvindt bij Oberon in Utrecht.

De datum voor de eerst volgende cursus wordt in overleg vastgesteld.

Verdieping
Aanvullend aan deze basiscursus kun je je ook aanmelden voor een masterclass op een specifiek thema binnen het onderwijsbeleid. Wil je meer weten over passend onderwijs, of juist over voortijdig schoolverlaten? Ook dat kan. Meer informatie en data voor deze masterclasses zijn hier te vinden of op te vragen bij Anne Ketelaar

Meer informatie of aanmelden?
Aanmelden voor de cursus kan bij Anne Ketelaar. U kunt ook bij Anne terecht voor meer informatie over de cursus of andere scholingsmogelijkheden bij Oberon.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven