Sessies (hoog)begaafdheid

Het komt nog regelmatig voor dat (hoog)begaafde leerlingen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en onvoldoende passend onderwijs krijgen of hebben gehad. Ondanks ingezette maatregelen om het onderwijs en de ondersteuning voor deze doelgroep de laatste jaren te verbeteren, is het aanbod voor de (hoog)begaafde leerlingen nog niet overal op orde.

Oberon heeft daarom in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een viertal sessies met diverse partijen georganiseerd om te komen tot een gezamenlijke visie op (hoog)begaafdheid en maatregelen om deze visie te realiseren. Op basis van de opbrengsten van deze sessies heeft de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs in een kamerbrief zijn visie beschreven op hoe het onderwijs aan (hoog)begaafden kan worden verbeterd en kondigt hij een aantal maatregelen aan.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven