Zorg in Onderwijstijd

Leerlingen in het speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) hebben op school vaak extra ondersteuning en zorg nodig, bijvoorbeeld verpleging of persoonlijke verzorging bij een lichamelijke handicap of begeleiding bij gedragsproblemen. Maar het is onduidelijk hoe en door wie deze zorg betaald moet worden: door de school zelf, door gemeenten (Jeugdwet of Wmo), zorgkantoren (Wlz) of zorgverzekeraars (Zvw)?

Ouders en scholen raken gemakkelijk de weg kwijt in de grote hoeveelheid financiële potjes en regelgeving. Oberon en DSP hebben in opdracht van de ministeries van OCW en VWS landelijk onderzoek gedaan naar een structurele oplossing in de vorm van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO).

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven