Sessie 'Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid' op Jeugd in Onderzoek 2023

Op 21 september verzorgen onderzoekers van Oberon en het Kohnstamm Instituut een sessie op het congres 'Jeugd in Onderzoek' over samenwerking rondom (hoog)begaafdheid. 

Nog niet alle (hoog)begaafde leerlingen krijgen de uitdaging en ondersteuning die ze verdienen. Eén van de oorzaken is een gebrekkige samenwerking rondom (hoog)begaafdheid binnen het onderwijs en met externe partners. Sinds 2019 krijgen samenwerkingsverbanden subsidie om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen te verbeteren. In het IMAGE onderzoek brengen we de impact van deze subsidie op samenwerking rondom (hoog)begaafdheid bij 18 samenwerkingsverbanden in kaart. De focus is op samenwerking tussen scholen, sectoren, onderwijs en jeugdhulp en kinderopvang.

Hoe ziet die samenwerking er uit en wat werkt? 

 

Tijdens deze sessie:

  • Zie je de resultaten van het onderzoek.
  • Krijgen beleidsmakers en professionals een beeld van hoe regio's nu samenwerken rondom (hoog)begaafdheid.
  • Krijgen deelnemers inzicht in werkzame factoren en condities voor effectieve samenwerking rondom (hoog)begaafdheid.

 

Wil je hier bij zijn?

Meld je dan aan via onderstaande link: https://jeugdinonderzoek.nl/aanmelden/

 

Meer informatie over de IMAGE deelstudie vind je hier:

Tussenrapport IMAGE deelstudie ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’

 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven