Op zoek naar effectieve beleidsmaatregelen en interventies om onderwijssegregatie tegen te gaan

In het primair en voortgezet onderwijs is sprake van een toenemende segregatie. Dat betekent dat leerlingen met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld uit verschillende inkomensgroepen, met ouders die verschillend zijn opgeleid, e.d.) minder bij elkaar op school en bij elkaar in de klas zitten. Dat is ongewenst want onderzoek laat zien dat gemengd naar school gaan, bijdraagt aan diverse aspecten van burgerschap (en daarmee sociale cohesie).

Oberon doet in de komende jaren samen met Kohnstamm, KBA en SEOR onderzoek naar onderwijssegregatie. Gedurende het onderzoek monitoren we driemaal per jaar de stand van onderwijssegregatie in Nederland. We onderzoeken de oorzaken van segregatie en brengen de beleidsmaatregelen in beeld die segregatie in het Nederlandse onderwijs kunnen tegengaan. Met beleidssimulaties stellen we vast wat de consequenties van deze verschillende beleidsmaatregelen zijn. Op basis daarvan doen we aanbevelingen voor experimenten en interventies die gemeenten of scholen kunnen inzetten.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 34
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven