Bijeenkomst versterking aansluiting onderwijs-zorg (24-06)

Graag willen wij u uitnodigen voor een landelijke kennisbijeenkomst ‘4 ingrediënten om de aansluiting onderwijs-zorg te versterken’ op 24 juni tussen 11 en 13 uur (met aansluitend een lunch) te Utrecht.

De aansluiting onderwijs-zorg krijgt steeds meer aandacht en partijen kunnen elkaar lokaal en regionaal steeds beter vinden om nieuw beleid op te zetten. Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat de vertaling van beleid naar praktijk nog niet overal (voldoende) lukt en regio’s achterblijven met vragen over hoe de volgende stap gezet kan worden. Dit maakt dat er behoefte is aan inzicht in de voortgang, maar ook behoefte aan concrete handvaten om de aansluiting verder te helpen.

Als Oberon zijnde zien we veel mooie kansen in het veld die wij graag verder willen verspreiden en delen. In deze bijeenkomst lichten we landelijk onderzoek toe. Daarna gaan we dieper in op 4 ingrediënten om de verbinding onderwijs-zorg te versterken: datagedreven werken, interprofessioneel samenwerken, collectieve financiering van zorg op school en (preventieve) inzet van jeugdhulp op school. Deze thema’s lichten we toe met voorbeelden uit de praktijk.

Programma op grote lijnen

10:30-11:00 uur: inloop

11:00-13:00 uur: inhoudelijk programma waarbij we plenair beginnen en eindigen. Tussendoor gaan we in 4 subgroepen uiteen. Bij het aanmelden kunnen deelnemers hun eerste en tweede keuze voor een subgroep aangeven.

13:00-14:00 uur: lunch

 

Doelgroep

De doelgroep is: scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden po en vo, gemeenten en zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in de aansluiting tussen onderwijs en zorg. De focus ligt op po en vo, zowel regulier als gespecialiseerd onderwijs.

 

Praktische informatie

Er zijn geen kosten voor deelname.

De locatie is de Social Impact Factory, vlak naast station Utrecht (Vredenburg 40).

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier: https://oberon.survalyzer.eu/lcoakjchoj?l=nl

Meer details over het programma sturen wij deelnemers tezijnertijd toe per email.

Wij hopen u op 24 juni te zien!

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven