Visitaties

Collegiale visitaties winnen steeds meer terrein in het onderwijsveld. Scholen en besturen nemen een kijkje in elkaars keuken. Daarbij brengen ze de kwaliteit van een school of een bestuur in beeld of kijken ze naar mogelijke ontwikkelpunten.

De visitatie bestaat veelal uit gesprekken met verschillende geledingen en uit observaties. Na afloop van de visitatie ontvangt de gevisiteerde school of het gevisiteerde bestuur een terugkoppeling met de bevindingen, soms ook voorzien van aanbevelingen. Visitaties zijn een waardevol hulpmiddel voor schoolontwikkeling en versterken van het bestuurlijk handelen.  

Wat biedt Oberon?

Wilt u ook aan de slag met visitaties? Oberon kan u daarbij ondersteunen. Oberon heeft zowel ervaring met de ondersteuning bij collegiale visitaties als met het uitvoeren van externe visitaties. Voorbeelden van ons aanbod zijn:  

  • ontwikkelen van een visitatiekader  
  • training collegiale visitatie  
  • uitvoeren externe visitatie  
  • deelname in een visitatiecommissie  
  • ondersteuning of secretariaat van visitatiecommissies 

Meer informatie

Margot Oomens
Johan Bokdam
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven