Sturingsinformatie en kwaliteitszorg

Evalueren, verbeteren en verantwoording afleggen… goede kwaliteitszorg staat of valt met de beschikbaarheid van betrouwbare sturingsinformatie.

Goede informatie geeft grip op de stand van zaken en biedt inzicht in kansen voor verbetering. Oberon biedt ondersteuning bij het verzamelen van sturingsgegevens en het vertalen daarvan naar betekenisvolle sturingsinformatie. Samenwerkingsverbanden die hun kwaliteitszorg willen verbeteren of intensiveren kunnen bij ons terecht. We hebben niet alleen veel ervaring met onderzoeks- en adviestrajecten rond passend onderwijs, ook kwaliteitszorg behoort al jaren tot onze centrale thema’s. 

Wat biedt Oberon? 

  • Oberon heeft ruime ervaring in het verzamelen, visualiseren en interpreteren van gegevens over bijvoorbeeld thuiszitters, onderwijs- en jeugdhulpvoorzieningen, leerlingstromen sbo/so en leerlingenvervoer.
  • Bij verbetering van het kwaliteitszorgsysteem stimuleren wij draagvlak en eigenaarschap bij belangrijke stakeholders van het samenwerkingsverband door hen vanaf de start te betrekken. 
  • We zorgen voor optimaal en efficiënt gegevensgebruik door nieuwe gegevensverzameling zoveel mogelijk te voorkomen en in te zetten op meervoudig gebruik van bestaande gegevens.  
  • We hanteren een brede opvatting van gegevens. Het kan gaan om cijfermatige gegevens zoals deelnamepercentages, aantal toelaatbaarheidsverklaringen, financiële kengetallen en uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken, maar ook om meer kwalitatieve gegevens zoals interne visitaties en zelfevaluaties. 

 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven