Formatief evalueren

Formatief evalueren is een cyclisch proces van feed-up, feedback en feed-forward. Dit proces heeft als doel het leren door leerlingen te bevorderen en/of onderwijsactiviteiten aan te passen. 

Het gaat bij formatief evalueren nadrukkelijk niet alleen om het gebruik van toetsen, maar ook om allerlei andere activiteiten om de voortgang van leerlingen in beeld te brengen. Denk bijvoorbeeld aan observaties, praktische opdrachten en leergesprekken.

Wat biedt Oberon?

Oberon voert onderzoek uit naar formatief evalueren. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • stand van zaken rondom formatief evalueren;
  • bevorderende en belemmerende factoren;
  • effecten van formatief evalueren op leerprestaties en motivatie;
  • instrumenten en ict-toepassingen voor formatief evalueren.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven