Schoolkostenmonitor eindrapportage

Oberon deed samen met SEO uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Bij schoolkosten gaat het om bijdragen die scholen aan ouders en/of studenten vragen voor kosten in verband met bijvoorbeeld reisjes, vieringen, gereedschap, ICT maar ook het volgen van tweetalig onderwijs (TTO).

Inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van schoolkosten zijn van groot belang omdat hoge kosten de toegankelijkheid tot specifieke scholen of opleidingen kan beperken voor lagere inkomensgroepen.

U vindt dit rapport ook op de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Sjerp Van Der Ploeg
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven