Schoolkostenmonitor eindrapportage

Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Bij schoolkosten gaat het om bijdragen die scholen aan ouders en/of studenten vragen voor kosten in verband met bijvoorbeeld reisjes, vieringen, gereedschap, ICT maar ook het volgen van tweetalig onderwijs (TTO).

Inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van schoolkosten zijn van groot belang omdat hoge kosten de toegankelijkheid tot specifieke scholen of opleidingen kan beperken voor lagere inkomensgroepen.

De meest recente meting betreft 2022-2023. Deze biedt ook een eerste inzicht in de effecten van de initiatiefwet van leden Kwint en Westerveld aangaande de vrijwillige ouderbijdrage uit 2021. In een aparte bijlage is aandacht besteed aan de gevolgen van die wet voor profielscholen.

U vindt dit rapport ook op de site van de Rijksoverheid.

De voorlaatste meting betrof het schooljaar 2019-2019.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 34
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven