De toepasbaarheid van onderwijs op afstand

Digitaal afstandsonderwijs kent een lange traditie, en heeft in tijden van de coronapandemie noodgedwongen een brede toepassing gevonden. Tegelijkertijd bestaan er kennishiaten over wanneer en voor wie afstandsonderwijs effectief is, en zijn de mogelijkheden nog onvoldoende in de praktijk verkend. Het gevolg: potentiële opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs blijven voor veel scholen onbekend en onbenut. Dit raakt vooral kwetsbare leerlingen die niet naar school kunnen of willen. Juist deze doelgroep lijkt baat te hebben bij digitaal afstandsonderwijs.

In opdracht van Kennisnet voerde Oberon in samenwerking met Dialogic en Serendips een literatuuronderzoek uit, met als doel om inzicht te geven in wat bekend is over de inzet, randvoorwaarden en opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs. In het rapport ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’ presenteren we de belangrijkste inzichten en doen we aanbevelingen voor beleid, en voor scholen en samenwerkingsverbanden die digitaal afstandsonderwijs (willen) inzetten.

Het literatuuronderzoek laat onder meer zien:

  • digitaal afstandsonderwijs kan voor leerlingen, die vanwege ziekte of verzuim tijdelijk niet naar school kunnen, bijdragen aan de preventie van (verdere) onderwijsachterstanden;
  • leerlingen die om diverse redenen (tijdelijk) thuiszitten hebben, onder bepaalde voorwaarden, baat bij deze onderwijsvorm;
  • veel leerlingen profiteren van digitaal afstandsonderwijs.

Het achterblijven van kennis, richtlijnen en samenwerking met betrekking tot digitaal afstandsonderwijs raakt vooral de groep kwetsbare leerlingen. Binnen het huidige onderwijsstelsel lopen deze leerlingen als gevolg van frequent verzuim of thuiszitten een verhoogd risico op ongelijke kansen en achterstand in hun ontwikkeling.

Lees het rapport hier.

 

Webinar | Online themasessie over het literatuuronderzoek op 22 mei 2024

Tijdens een gratis online themasessie van Kennisnet presenteren we onze bevindingen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De online sessie vindt plaats op woensdag 22 mei van 15.00 tot 16.30 uur. Kijk op deze pagina voor het aanmeldformulier en meer informatie over deze en andere sessies rondom dit thema. 

 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 03.2
Oberon Profielfoto 30
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven