Pauline van Eck

Kwetsbare doelgroepen, ondersteuning in het onderwijs en een inclusieve, duurzame samenleving zijn thema’s waar Pauline’s interesse ligt en waar zij zich graag voor inzet door middel van onderzoek en advies.

Pauline van Eck studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij bij de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht waar zij voor het Lectoraat Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk onderzoek deed naar voortijdig schoolverlaters in het (v)mbo. Sinds 2008 werkt ze als onderzoeker en projectleider bij Oberon. Ze maakte deel uit van het projectteam dat de lange termijn Evaluatie Passend Onderwijs uitvoerde voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Pauline deed onder andere onderzoek naar de positie van ouders binnen passend onderwijs en heeft ruime ervaring met (kwalitatief) onderzoek waarin kwetsbare doelgroepen centraal staan, zoals thuiszitters, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met psychiatrische problematiek. Ook was zij bij verschillende projecten rond de dialoog duurzaamheidssector-onderwijs betrokken en projectleider van een traject waarin een integraal onderwijsmodel voor de ontwikkeling van een duurzame leefstijl is uitgewerkt.

Pauline is door Teachstone opgeleid tot CLASS Pre-K observator. De CLASS - Classroom Assessment Scoring System - is een gestandaardiseerd observatie-instrument om de emotionele en educatieve proceskwaliteit in voor- en vroegschoolse voorzieningen te meten.  

Tot slot is Pauline gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & integriteit en vervult zij deze functie intern bij Oberon.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven